Close

Tin tức

Burglary crime - burglar opening a door

11/10/2016 admin Tin tức

Xử lý tình huống có người xâm nhập bất hợp pháp

Các đơn vị thuê mướn dịch vụ bảo vệ, thông thường mong muốn một “văn hóa” nhất định trong phạm vi họat động kinh doanh của họ. Họ yêu cầu các công ty dịch vụ bảo vệ khi thi hành nhiệm vụ cũng phải đảm bảo tuân thủ văn hóa này; một nhiệm vụ phức tạp và đầy thử thách. Làm thế nào nhân viên bảo vệ có thể bảo đảm an ninh trật tự một cách hiệu quả mà […]

5

11/10/2016 admin Tin tức

Các kỹ năng cần có của một nhân viên bảo vệ

Các kỹ năng giao tiếp Các kỹ năng cần có của một nhân viên bảo vệ Bạn có biết sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông Các nhân viên bảo vệ phải có khả năng để giao tiếp với những người khác một cách rõ ràng và súc tích bằng lời nói và bằng văn bản. Bạn sẽ sử dụng các kỹ năng bằng lời nói trong nhiều tình huống. Bạn rất có thể sẽ sử dụng một […]